Công nghệ Xử lý Tiếng nói Tự nhiên là gì?

Công nghệ Xử lý Tiếng nói Tự nhiên là gì?

NLP creates English lessons

Xử lý Tiếng Nói Tự nhiên (hay NLP) là khả năng mà một chương trình máy tính có thể hiểu được tiếng nói của con người một cách tự nhiên dưới dạng lời nói hoặc văn bản và tồn tại dưới nhiều tên gọi khác nhau bao gồm phân tích văn bản, khai phá dữ liệu, hoặc ngôn ngữ học máy tính.. Sử dụng NLP, máy tính có thể phân tích, hiểu và rút ra ý nghĩa từ ngôn ngữ của con người theo một cách thông minh và hữu dụng. NLP được xem là một vấn đề thách thức trong khoa học máy tính.

"Bên cạnh các tác vụ xử lý ngôn ngữ thông thường đơn giản coi văn bản như một loạt các biểu tượng, NLP xem xét cả cấu trúc phân cấp của ngôn ngữ: một vài từ tạo thành một cụm từ, một vài cụm từ tạo thành một câu và, cuối cùng, các câu truyền tải ý nghĩ," John Rehling, một chuyên gia NLP tại Tập đoàn Meltwater, nói trong bài "Làm cách nào Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên có thể giúp khám phá xu hướng Báo chí Xã hội." Bằng cách phân tích ngôn ngữ để tìm được ý nghĩa của nó, từ lâu các hệ thống NLP đã đóng vai trò hữu dụng trong các ứng dụng như sửa lỗi ngữ pháp, chuyển đổi lời nói thành văn bản và tự động dịch qua các ngôn ngữ khác."

Matt Kiser, Giám đốc Tiếp thị Sản phẩm tại Algorithmia, trong một bài blog Giới thiệu về Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP) năm 2016 mô tả mối quan hệ giữa NLP và học máy. "Các thuật toán NLP thường được xây dựng dựa trên các thuật toán học máy. Thay vì việc lập trình thủ công các tập quy tắc lớn, NLP có thể dựa trên công nghệ học máy để tự động học các quy tắc này bằng cách phân tích một tập các ví dụ (nghĩa là một tập sao lục lớn, như một cuốn sách, xuống thành một tập hợp các câu), và tạo ra một kết luận thống kê. Nói chung, càng nhiều dữ liệu được phân tích, mẫu càng chính xác."

WeSpeke hợp tác cùng với Dow Jones & Company để cung cấp các bài học tiếng Anh cho những người học ngôn ngữ trên toàn thế giới, một thị trường được đánh giá là hơn một tỉ người. WeSpeke sẽ sử dụng công nghệ Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên đang chờ cấp bằng sáng chế và độc quyền sở hữu để tạo ra các bài học tiếng Anh sử dụng các nội dung đẳng cấp thế giới từ Nhật báo Wall Street Journal và các thương hiệu Dow Jones khác. Các bài học sẽ được bán thông qua đăng ký thuê bao với Newsmart, một trang web của Dow Jones được hỗ trợ từ công nghệ của WeSpeke.

Để tìm hiểu thêm về WeSpeke hoặc hợp tác, liên hệ với chúng tôi.

No Comments Yet.

Leave a comment